Новости

Oбјавување на Белатата книга за СМА неонатален скрининг и експертска тркалезна маса!

„Нема повеќе време за губење за бебиња родени со СМА – програми за СМА неонатален скрининг во сите европски земји…

Стручен состанок на тема „Евалуација на изминатата година за СМА популацијата во земјава и светот и во услови на КОВИД-19“

Здружението СТОП СМА во соработка со Македонското невролошко здружение Ве поканува на стручен состанок на тема „Евалуација на изминатата година…

Промоција на Алијанса за СМА нео-натален скрининг – 31 август 2020 година

На 31 август 2020 година, последниот ден од месецот за подигнување на свеста за СМА, организацијата SMA Europe со гордост…

Водич за справување со невролошки заболувања во услови на COVID-19 пандемија

Во организација на Клиниката за неврологија излезе првиот Водич за справување со невролошки заболувања во услови на COVID-19 пандемија. Водичот…

Во САД е одобрена првата орална терапија за СМА!

Би сакале да Ве информираме дека денес, 07. август 2020 година, Roche and Genentech SMA Team достави писмо (документ) до…

Biogen иницира фаза 4 во студија кај пациенти третирани со генска терапија

Biogen ја информираше СМА заедницата за  фаза 4 студија во која е планирано да се открие дали дополнителниот третман со…

Прва регионална конференција „СМА и јас“

На 09.07.2020г. се одржа Прва регионална конференција „СМА и јас“, организирана од страна на Здружението „Колибричи“- Хрватска; „СТОП СМА“- С.…