Транспарентност

Извештаи

2019:

Финансирање

2018 – Здружението доби финансиска помош од фармацевтски комании и приватни донации

2019 – Здружението доби финансиска помош од фармацевтски комании, други здруженија и приватни донации