„Off- label“ терапии

Салбутамол/ Salbutamol  е лек за астма кој го зголемува тонусот на мускулите и ги отвора дишните патишта во белите дробови. Некои СМА истражувачи исто така тврдат дека го зголемуваат производството на SMN протеинот. И клиничките истражувања и неформалните докази го поддржуваат ставот дека Салбутамол може да биде од   придобивка во СМА. Тој е достапен во многу форми, но кај СМА се користи само во орална форма (како таблета или сируп).

 

Celecoxib беше поврзан со одредени придобивки од СМА, но за ова се потребни понатамошни истражувања.

Off label terapii