Risdiplam

Risdiplam (RG7916, RO7034067) е нова орална терапија за СМА која во моментов е одобрена само во САД. Рисдиплам го модифицира SMN2 генот на тој начин што генот започнува да произведува зголемени количини на протеини на SMN во централниот нервен систем и во периферните ткива на телото.

Таа е комерцијализирана од Roche и Genentech (член на Рош групацијата), кои го развија во соработка со PTC Therapeutics и СМА Фондацијата.

pot-imge-1

Рисдиплам е наследник на RG7800, претходна молекула што беше истражувана кај пациенти во студија наречена MOONFISH. Развојот на RG7800 беше запрен во 2015 година во Фаза 2, откако беше забележана неочекувана токсичност кај лабораториски животни.

Во јануари 2020 година, Рош иницираше спроведување на Пристап пред одобрување/Програма од милосрдие зa risdiplam во земји каде важечките закони и регулативи дозволуваат вакви програми и каде се исполнети критериумите засновани врз применлива компаниска пракса. Од тогаш, Рош им нуди на пациентите со СМА тип 1 кои немаат други опции за третман можност за пристап до risdiplam преку Програмата. Програмата ќе биде проширена, во земји каде што тоа е применливо, за пациенти со СМА тип 2 во моментот на поднесување на барање за локално одобрување на risdiplam.

Безбедностa на Risdiplam беше тестирана кај здрави возрасни волонтери на почетокот на 2016 год. Откако не се наиде на загриженост во врска со безбедноста, фазата 2/3 од клиничките испитувања започна кон крајот на 2016 година, овој пат вклучувајќи пациенти со СМА. Својствата на молекулата се тестираа во четири мултицентрични студии:

  1. FIREFISH – клиничко испитување во кое беа вклучени 48 бебиња дијагностицирани со SMA тип 1 на возраст од 1-7 месеци. Ова е 24-месечна отворена студија каде сите деца добиваат Рисдиплам (нема плацебо). Испитувањето се состои од два дела. Дел I ја тестираше биолошката активност и безбедноста на лекот во два различни режими на дозирање. Делот II ја мери ефикасноста на лекот во оптималната доза избрана во Делот I.
  2. SUNFISH – клиничко испитување кое вклучува деца, тинејџери и млади на возраст од 2-25 години кои имаат СMA тип 2 или 3 и не се во можност да одат без поддршка. Како FIREFISH, и ова е 24-месечна студија која се состои од два дела: Дел I, кој е дизајниран да ја открие оптималната доза и Дел II, кој има за цел да ја верификува ефикасноста на молекулата. За разлика од FIREFISH студијата, SUNFISH е контролирана студија во која 67% од учесниците ја примаат активната супстанца и 33% примаат плацебо одредено време.
  3. JEWELFISH – клиничка студија испитување за лица со СMA на возраст од 6 месеци-60 години, кои претходно примале RG7800, Olesoxime, Nusinersen или Onasemnogene abeparvovec-xioi. Оваа студија сеуште регрутира пациенти а првичните резултати се очекуваат до крај на 2021г.
  4.  RAINBOWFISH – клиничка студија за бебиња помлади од 6 недели со генетски потврдена СMA, но сè уште не покажуваат симптоми. Сите бебиња ќе примаат Рисдиплам 24 месеци, а потоа ќе бидат поканети да земат учество во 3-годишно продолжување на студијата. Студијата сеуште регрутира пациенти и се очекува нејзино завршување во Март 2025г.