Olesoxime/Олезоксим

Olesoxime е орален лек кој има за цел е да ги намали ефектите на оксидативниот стрес на моторните неврони. Тој беше развиен од француска пациентска организација АФМ во партнерство со француска компанија Трофос. Беше тестиран кај пациенти со СMA тип 2 и 3 во 2011–2014 година. Голем дел од оние што го земале лекот пријавиле зголемена мускулна функција и целосна стабилизација на нивната состојба.

Програмата за Олезоксим ја купи Рош во 2015 година со цел за комерцијализација. Соочени со технолошки пречки и поефективни соединенија кои стануваат достапни, Рош реши да го запре развојот на Олезоксим во Мај 2018 година.

Terapii

Клинички испитувања

Од почетокот на 2017 година, оние кои учествуваа во оригиналното испитување на Трофос примаат Олезоксим како дел од клиничкото испитување ОЛЕОС. По затворањето на испитувањето во 2018 година, на сите учесници им беше дадена можност за премин кон клиничкото испитување Jewelfish.