Што е СМА?

Спинална Мускулна Атрофија (СМА) е генетски наследна невромускулна ретка болест која предизвикува слабост на мускулите и прогресивно губење на движењето. Таа е предизвикана од дегенерација на нервните клетки (моторни неврони) кои ги поврзуваат 'рбетниот мозок со мускулите на телото. Бидејќи врската помеѓу нервите и мускулите пропаѓа, мускулите што се користат за активности како што се лазење, одење, седење, движење на главата, па дури и голтање, стануваат постепено слаби и се намалуваат (атрофија). Тоа може да доведе до тешки компликации, како потреба од респираторна, ортопедска помош и поддршка при хранење и одење, а сето може значително да влијае врз квалитетот на живот на пациентите и негувателите.

Мускулите што се најблизу до центарот на телото, како што се рамената, колковите и грбот (проксимални мускули), обично се првично и најтешко погодени. Сепак, со текот на времето ослабуваат сите доброволни мускули, како и мускулите одговорни за дишењето. Како резултат на тоа често се јавуваат респираторни компликации.

СМА е прогресивно нарушување и сите кои се погодени од СМА се влошуваат со текот на времето, но постојат третмани кои помагаат во управувањето со симптомите.

 

Менталните способности не се засегнати кај пациентите со СМА.