Risdiplam/ Рисдиплам

Reldesemtiv (формално: CK-2127107) е експериментален лек што го развива Cytokinetics како дополнителна терапија во Спинална Мускулна Атрофија. Тоа е брз активатор на скелетниот мускулен тропонин од новата генерација, чија цел е да ја зголеми реактивноста на мускулните влакна под услови на оштетување на моторните неврони.

Terapii

Клинички испитувања

Почнувајќи од Јуни 2018 година, Релдесемптив успешно ја заврши фаза 2 од клиничката студија на учесници со СMA тип 2 и 3.