Годишна СМА средба на пациенти и специјалисти

Втора СМА средба на пациенти и специјалисти 2019

Втората СМА средба на пациенти и специјалисти се одржа на 30.08.2019г. под мотото „Спинална Мускулна Атрофија во Р.С.Македонија – новини…

Прва СМА средба на пациенти и специјалисти 2018

СМА средба на пациенти и специјалисти  се случува секоја година во Август како централен настан во одбележувањето на меѓународниот месец…