За тимот

Управен одбор:

Деница Велковска
Деница Велковска
Претседател
Деница е мајка на две момчиња, од кои постарото е со СМА тип 2. Таа е еден од основачите и Претседател на Здружението „СТОП СМА“ и трениран пацентски експерт...
Николина Петроска
Николина Петроска
Потпретседател
Николина е мајка на две деца од кои помладиот е син на 7(седум) годишна возраст и е дијагностициран со СМА...
Билјана Смилановска
Билјана Смилановска
Член
Билјана Смилановска има внук со СМА и со својот ангажман дава силна поддршка на Здружението во остварување на неговите цели...
Снежана Тодоровска
Снежана Тодоровска
Член
Снежана има син на возраст 25 год. кој боледува од СМА Тип 3, а болеста се појавила кај нејзиниот син на 14 год...
Ѓорѓи Велковски
Ѓорѓи Велковски
Член
Ѓорѓи Велковски е родител на дете со СМА и еден од основачите на Здружението СТОП СМА. Тој е одговорен за финансиско раководење, известување и контакт со надворешни соработници.

Kоординатори:

Симона Јовевска
Симона Јовевска
Координатор за возрасни пациенти
Симона Joвескa е родена во Охрид, Република Македонија, во јули 1986 година, а живее и работи во Битола. На возраст од 18 месеци и е дијагностицирана СМА тип 3...
Николина Петроска
Николина Петроска
Координатор за педијатриски пациенти
Како координатор за педијатриските пациенти се грижи за интерно поврзување, информирање и поддршка...